طاقه – فهرست ايران بوشهر جزيره صادرات

طاقه – فهرست: ايران بوشهر جزيره صادرات هندوانه هندوانه استان بوشهر اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار پزشکی عضویت معاون تازه وزیر بهداشت در یکی از مجامع معتبر بین المللی حوزه سلامت

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزیر بهداشت، عضو کمیته مشورتی تحقیقات سلامت CEM-ACHR در حوزه مدیترانه شرقی شد.

عضویت معاون تازه وزیر بهداشت در یکی از مجامع معتبر بین المللی حوزه سلامت

عضویت معاون تازه وزیر بهداشت در یکی از مجامع معتبر بین المللی حوزه سلامت

عبارات مهم : سلامت

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزیر بهداشت، عضو کمیته مشورتی تحقیقات سلامت CEM-ACHR در حوزه مدیترانه شرقی شد.

به گزارش ایسنا، دکتر حق دوست، معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزیر بهداشت، عضو کمیته مشورتی تحقیقات سلامتCEM-ACHR در حوزه مدیترانه شرقی شد.

عضویت معاون تازه وزیر بهداشت در یکی از مجامع معتبر بین المللی حوزه سلامت

قرار است دکتر حق دوست در بازه زمانی 2017-2021 عضو کمیته مشورتی تحقیقات سلامت باشد که در حوزه EMRO این مسئولیت حائز اهمیت است.

علاوه بر این دکتر حق دوست به عنوان مسئول هاب منطقه ای HIV در مدیترانه شرقی و عضو تیم تدوین اخلاق پژوهش در سلامت شرکت جهانی بهداشت به عنوان یک صورت بین المللی آشنا شده است است.

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزیر بهداشت، عضو کمیته مشورتی تحقیقات سلامت CEM-ACHR در حوزه مدیترانه شرقی شد.

بر اساس گزارش وبدا، گفتنی هست، دکتر علی اکبر حق دوست جدیدا با حکم وزیر بهداشت به عنوان معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت منصوب شد.

واژه های کلیدی: سلامت | بهداشت | تحقیقات | هماهنگی | وزیر بهداشت | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs