طاقه – فهرست ايران بوشهر جزيره صادرات

طاقه – فهرست: ايران بوشهر جزيره صادرات هندوانه هندوانه استان بوشهر اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی جهت برجام می جنگیم / آلمان

وزیر امور خارجه آلمان با تاکید بر ضرورت و اهمیت حفظ برجام، تصریح کرد: جهت دوام توافق هسته ای می جنگیم، لیکن آن را قراردادی بین المللی همسو با منافع خود و به سود

جهت برجام می جنگیم / آلمان

آلمان: جهت برجام می جنگیم

عبارات مهم : آلمان

وزیر امور خارجه آلمان با تاکید بر ضرورت و اهمیت حفظ برجام، تصریح کرد: جهت دوام توافق هسته ای می جنگیم، لیکن آن را قراردادی بین المللی همسو با منافع خود و به سود امنیت منطقه می دانیم.

به گزارش ایرنا، هایکو ماس در گفت و گو با روزنامه آلمانی «پاسائور نویِن پِرسه» اظهار کرد: وجود توافق هسته ای با کشور عزیزمان ایران بهتر از نبود آن است.

وی در ادامه با ابراز نگرانی از عواقب کارها ضدایرانی آمریکا و همچنین احتمال شدت گرفتن درگیری ها و هرج و مرج های منطقه ای، گفت: ما همچنان لغو برجام را اشتباه و اشتباه می پنداریم.

جهت برجام می جنگیم / آلمان

ماس تاکید کرد که کشور عزیزمان ایران به نوعی در همسایگی اروپا واقع شده است است و از این رو امنیت و ثبات این کشور جهت اتحادیه اروپا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

وی تاکید کرد: منزوی کردن کشور عزیزمان ایران تنها باعث دلگرمی نیروهای افراطی خواهد شد. تلاش جهت ایجاد هرج و مرج در این کشور نتیجه مطلوب نخواهد داشت، درست مانند آنچه در بعضی کشورهای منطقه تجربه شد و بروز ناآرامی و بی ثباتی را در پی داشت.

وزیر امور خارجه آلمان با تاکید بر ضرورت و اهمیت حفظ برجام، تصریح کرد: جهت دوام توافق هسته ای می جنگیم، لیکن آن را قراردادی بین المللی همسو با منافع خود و به سود

مقام آلمانی در ادامه افزود: کسانی که به دنبال عوض کردن حکومت کشور عزیزمان ایران هستند، نباید فراموش کنند این مساله می تواند پرسشها بزرگ تر و بیشتری را با خود به همراه آورد.

پیشتر نیز اتحادیه اروپا با صدور بیانیه رسمی، ضمن تکرار حمایت از برجام، به صراحت اعلام کرد که از شرکت های اروپایی دارای فعالیت های تجاری و اقتصادی با ایران، در برابر تحریم های آمریکا حمایت خواهد کرد.

واژه های کلیدی: آلمان | اروپا | ایران | ایرانی | ایرانی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs