طاقه – فهرست ايران بوشهر جزيره صادرات

طاقه – فهرست: ايران بوشهر جزيره صادرات هندوانه هندوانه استان بوشهر اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار حوادث عکس + پرونده جنایتکار جنسی در کرج بسته شد

سپیده‌دم روز پنجشنبه ایاز قاتل مهناز دختر 11 ساله اهل کرج آخر به دار مجازات آویخته شد و به این ترتیب، پرونده یک جنایتکار جنسی جهت هر لحظه بسته شد.

عکس + پرونده جنایتکار جنسی در کرج بسته شد

پرونده جنایتکار جنسی در کرج بسته شد +عکس

عبارات مهم : اعدام

بازخوانی یک تراژدی

تصویر پرونده جنایتکار جنسی در کرج بسته شد +عکس

عکس + پرونده جنایتکار جنسی در کرج بسته شد

سپیده دم روز پنجشنبه ایاز قاتل مهناز دختر 11 ساله اهل کرج آخر به دار مجازات آویخته شد و به این ترتیب، پرونده یک جنایتکار جنسی جهت هر لحظه بسته شد.

به گزارش جام جم، ایاز از 24 ساعت قبل به سلول انفرادی انتقال یافته و عملا فهمیده بود که فردا اعدام خواهد شد. او با هیچ کس حرفی نمی زد و مرتبا غزل می خواند. ساعت 3 صبح به وی اطلاع دادند که آماده رفتن به پای چوبه دار باشد.

45 دقیقه بعد، به دفتر زندان آورده شد. همان لباس معمولی تنش بود و همچنان غزل می خواند که خودش را خونسرد نشان بدهد ولی رنگش پریده بود و آشکارا می لرزید. در دفتر زندان بعد از انجام تشریفات قانونی نظیر معاینه و ابلاغ حکم، قاضی از او خواست اگر وصیتی دارد بکند.

سپیده‌دم روز پنجشنبه ایاز قاتل مهناز دختر 11 ساله اهل کرج آخر به دار مجازات آویخته شد و به این ترتیب، پرونده یک جنایتکار جنسی جهت هر لحظه بسته شد.

ایاز با حالتی متشنج گفت: منزل ای در گوهردشت کرج دارم که می دهم به پسر و دخترم. مبلغی پول در بانک کرج دارم که آن را هم به پسر و دخترم می دهم. نه بدهکارم و نه طلبکار. وسایلم در زادگاهم به زن اولم می رسد و وسایلم در اصفهان به زن دومم. مبلغی پول هم در بانک شعبه بازداشتگاه دارم (حدود شانزده هزار و پانصد تومان) که به مادر و خواهرم می رسد، جسدم را به زادگاهم ببرند و آنجا دفن کنند. دو دست لباس دارم که به مادر و خواهرم می رسد.

آخرین مصاحبه

در مراسم اعدام ایاز هیچ خبرنگاری اجازه حضور نداشت.به همین جهت چند پرسش به یکی از ماموران داد تا در وقت مناسب با ایاز مطرح کند و از او جواب بگیرد.

عکس + پرونده جنایتکار جنسی در کرج بسته شد

خوشبختانه این مامور موفق شد با ایاز گفت وگو کند و پرسش و جواب ها را به این شرح به ما اطلاع دهد:

حالا که با چوبه دار فقط چند قدم فاصله داری احساس پشیمانی می کنی یا نه؟

هر کسی هنگامی که جنایتی کرد پشیمان می شود. من در حالت غیرعادی بودم. مست بودم وگرنه چنین جنایتی نمی کردم!

سپیده‌دم روز پنجشنبه ایاز قاتل مهناز دختر 11 ساله اهل کرج آخر به دار مجازات آویخته شد و به این ترتیب، پرونده یک جنایتکار جنسی جهت هر لحظه بسته شد.

به نظر تو حکم عادلانه است یا خیر؟

نمی دانم، خدا دانا و عادل است ولی به هر حال من باید مجازات می شدم.

عکس + پرونده جنایتکار جنسی در کرج بسته شد

در این لحظه چه آرزویی داری؟

دلم می خواست خواهر و مادرم اینجا بودند ولی افسوس که هیچ کس به یاد من نیست…

چه توصیه ای می کنی؟

جوانها باید در حالت مستی هم بتوانند خودشان را کنترل کنند و دستشان را بخون بیگناه آلوده نکنند.

ترس شدید

در این هنگام قاضی از ایاز پرسید:

مایلی نماز بخوانی

ایاز درحالی که بشدت میلرزید گفت:

بله.

و بعد همانجا تیمم کرد و نماز خواند. بعد سیگار خواست که داده شد و یک فنجان چای هم برایش آوردند. ایاز تند و تند به سیگار پک میزد و فنجان در دستش می لرزید.

حدود ساعت 4:20 صبح ایاز بپای چوبه دار برده شد درحالی که همچنان غزل می خواند تا خودش را کنترل کند و خونسرد نشان بدهد در این ساعت طناب دار برگردنش آویخته شد و او را اوج کشیدند. جسد حدود نیم ساعت بالای دار بود تا پایین آورده شد و دکتر قانونی آنرا مورد معاینه قرار داد تا از قطعی بودن فوت ایاز اطمینان شود. جسد آن وقت به پزشکی قانونی برده شد تا تحویل بستگانش داده شود.

در یکی از روزهای هفته آخر اردیبهشت ماه سال 1355(دو سال پیش) در گوهردشت کرج، ناگهان مادر مهناز دخترک 11 ساله و دانش آموز کلاس دبستان از غیبت دخترش احساس نگرانی میکند. مهناز از مدرسه برگشته ولی هنگامی که دیده بود مادر در منزل نیست ظاهرا از منزل بیرون رفته و دیگر برنگشته. مادر هنگامی که از غیبت ناگهانی دختر مطلع می شود به جستجوی او می پردازد.

ایاز جوانی که با دستفروشی زندگی می کند همسایه دیوار بدیوار مهناز هست. او با همسر و سه فرزندش در این منزل زندگی می کند.

مادر باین منزل مراجعه می کند و ازایاز سراغ دخترش را می گیرد ولی ایاز منکر دیدن مهناز می شود درحالی که در همان لحظات کوتاه، او دخترک معصوم را ببهانه ای بداخل منزل اش کشانده بزور او را به زیر زمین منزل اش برده، او را در کمال قساوت و بیرحمی مورد تجاوز قرار داده، بعدهم کشته و جسدش را در باغچه حیاط دفن کرده و حتی زیرزمین را هم با شیلنگ شسته که آثار خون دخترک معصوم بر کف و دیوار زیر زمین باقی نماند.

ایاز این عنوان را بعد از 19ماه قرار و دستگیری در روستای زادگاهش جهت خبرنگاران فاش کرد و افزود که در همان لحظه که مادر مهناز در زد و سراغ دخترش را گرفت من جسدش را بغل کرده و پپشت در مخفی کرده بودم و می خواستم جائی دفن کنم…

با بازتاب ماجرا، از آنجا که جهت نخستین بار یک جنایت جنسی باینصورت اتفاق میافتاد یکی از خوانندگان خیرخواه مجله ده هزار تومان جایزه جهت یابنده ایاز در نظر گرفت و عنوان در مجله چاپ شد و بدنبال او، دهها هنرمند، کاسب، منزل دار، مقادیر زیادی اشیاء گرانبها و وجه نقد در اختیار مجله گذاشتند که به یابنده ایاز داده شود بطوریکه میزان هدایای نقدی و جنسی مردم به بیش از یک میلیون ریال رسید و این هم جهت نخستین بار در تاریخ مطبوعات کشور عزیزمان ایران بود که مردم به میل خود جهت دستگیری یک جنایتکار جنسی پول و اشیاء قیمتی میدادند.

سرانجام بدام افتاد

بهر حال مجله تا آخر سال 1355 مرتبا میزان جوایز را اعلام کرده و چون اثری از ایاز بدست نیامد جوایز را به صاحبان آنها برگرداند ولی خبرنگاران ما همچنان در تعقیب عنوان بودند تا آخرهای سال گذشته که مطلع شدند ایاز شبانه در اطراف دِه دستگیر شده است است.

بیدرنگ به آن محل رفتند و ضمن ملاقات با ایاز در زندان گزارشی در اینباره تهیه کردند. ایاز در بازجوئیهای مقدماتی بهمه چیز اعتراف مرد و جالب آنکه هنگامی که این اعترافات در مجله چاپ شد معلوم گردید که او در طول قرار، مدتی هم در اصفهان بوده و در آنجا با دختری از اهالی دزفول که 17 سال زیاد ندارد بطور غیرقانونی و با شناسنامه جعلی ازدواج کرده درحالی که دختر مطلقا اطلاع نداشته که با یک جنایتکار جنسی ازدواج بسته هست. این زن جوان هم بدنبال بازتاب عنوان در مجله جوانان علیه شوهرش شکایتی تسلیم مقامات قضائی کرد.

اعدام سزای جنایتکار جنسی

بازجوئی از ایاز در فروردین ماه امسال خاتمه یافت و محاکمه ایاز در دادگاه جنائی شروع گردید. در جریان دادرسی قاتل سنگدل چندین بار کوشید که رضایت خانواده مقتول را بدست آورد و از مجازات سنگین رهائی یابد ولی پدر و مادر مهناز اعلام کردند که نه فقط بخاطر فرزند ناکام خود، بلکه جهت ریشه کن کردن جنایات مشابه از دادن رضایت خودداری می کنند. بهرحال محاکمه ایاز در عرض چند روز خاتمه یافت و آخر باعدام محکوم گردید.

واژه های کلیدی: اعدام | پرونده | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs