طاقه – فهرست ايران بوشهر جزيره صادرات

طاقه – فهرست: ايران بوشهر جزيره صادرات هندوانه هندوانه استان بوشهر اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار حوادث ۱۴۳ کیلو گرم هروئین از یک تانکر سوخت کشف شد , در ورودی گمرک دوغارون

ماموران گمرک به کمک تیم سگ های مواد یاب و دستگاه کنترلی ایکس ری از یک دستگاه تانکر سوخت ۱۴۳ کیلو گرم هروئین کشف کردند.

۱۴۳ کیلو گرم هروئین از یک تانکر سوخت کشف شد , در ورودی گمرک دوغارون

در ورودی گمرک دوغارون؛ ۱۴۳ کیلو گرم هروئین از یک تانکر سوخت کشف شد

عبارات مهم : تانکر

ماموران گمرک به کمک تیم سگ های مواد یاب و دستگاه کنترلی ایکس ری از یک دستگاه تانکر سوخت ۱۴۳ کیلو گرم هروئین کشف کردند.

به گزارش مهر به نقل از گمرک ایران، ماموران گمرک به کمک تیم سگ های مواد یاب و دستگاه کنترلی ایکس ری از یک دستگاه تانکر سوخت ۱۴۳ کیلو گرم هروئین کشف کردند که این میزان هروئین در کمین ماموران گمرک دوغارون و همکاری اداره اطلاعات با رصد دقیق و ردیابی محموله ها امروز کشف و توقیف شد.

۱۴۳ کیلو گرم هروئین از یک تانکر سوخت کشف شد , در ورودی گمرک دوغارون

ماموران گمرک بعد از دریافت اطلاعات نسبت به رصد دقیق اطلاعات محموله ها و کنترل تانکرهای سوخت ورودی اقدام و در بررسی محموله های ورودی مقدار ۱۴۳ کیلوگرم هروئین جاسازی شده است در داخل یک دستگاه تانکر سوخت را کشف و ضبط کردند.

این محموله که به وسیله گمرک دوغارون رد یابی شده است بود به وسیله تیم سگهای مواد یاب وایکس ری پیشرفته گمرک و با هماهنگی و همکاری اداره اطلاعات تایباد رد یابی و منجر به کشف شده است است.

ماموران گمرک به کمک تیم سگ های مواد یاب و دستگاه کنترلی ایکس ری از یک دستگاه تانکر سوخت ۱۴۳ کیلو گرم هروئین کشف کردند.

جاسازی مواد مخدر در داخل تانکر سوخت یکی از پیچیده ترین روش های جاسازی به شمار می رود که امروزه کشف اینگونه جاسازی ها با استفاده از دستگاه های کنترلی ایکس ری پیشرفته که به تازگی گمرکات کشور به این دستگاه ها مجهز شده است اند امکان پذیر شده است است.

گمرک کشور عزیزمان ایران برترین گمرک دنیا در مبارزه با قاچاق مواد مخدر در دنیا به شمار می رود که بر اساس ارزیابی شرکت جهانی گمرک رتبه نخست دنیا در مبارزه با قاچاق مواد مخدر را در سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به خود تخصیص داده شده است داده است.

واژه های کلیدی: تانکر | هروئین | دستگاه | اطلاعات | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs